Tussilago – samarbete Marks kommun och Elimkyrkan

Efter många års arbete med Gläntan står Lisette Dagefors inför en glädjande ny fas. Det kommer att ske ett samarbete med kommunen. Tillsammans med två personer från socialförvaltningen kommer de att erbjuda en stödgrupp för barn 9-12 år som har föräldrar eller närstående med psykisk ohälsa, missbruk eller där våld förekommit. Gruppen startar hösten 2019.

Det är mycket erfarna ledare som går in i arbetet, och en möjlighet för barn i svåra situationer att få stöd.

Du kan läsa mer om arbetet i deras broschyr.

X