Psaltaren

Under perioden augusti 20 -maj 21 inbjuder vi till att läsa psalmer regelbundet. När perioden är slut har vi läst igenom hela Psaltaren.

Vi kommer att lyfta fram hela eller delar av en psalm i gudstjänsterna. Det kommer att bli någon predikan över psalmer. Dessutom kommer vi att publicera material efter hand här på elimskene, där vi fördjupar oss i olika aspekter av Psaltaren och psalmerna.

Välkommen att läsa Psaltaren med oss. Fem psalmer i veckan, läs dom på ett sätt som passar dig. Daglig läsning är att rekommendera.

Här ser du det lässchema vi har. Det är numrerat efter veckonummer.

X