När vi börjat samlas i kyrkan igen lägger vi ut predikan här.

X