Här kan du lyssna på predikningar från Elimkyrkan från 2020.

Augusti 2020 och framåt (efter Covid)

Jan – Mars 2020 (före covidavbrott av våra gudstjänster)

X