Här kan du lyssna på predikningar från 2018.

Januari
 • 7 jan Tobias Westh I Jesu namn
 • 14 jan Tobias Westh Livets källa
 • 28 jan Lars-Uno Edén Nåd och tjänst
Februari
 • 4 feb Tobias Westh Vara lärjungar
 • 11 feb Lisette Dagefors
 • 25 feb Tobias Westh Helighet
Mars
 • 11 mars Tobias Westh Tron i samhället
 • 18 mars Thomas Lindbjer Livet i den helige Ande
 • 25 mars Lar-Uno Edén
 • 30 mars Tobias Westh Långfredag
April
 • 8 april Anna-sofia Bonde
 • 15 april Linnea Norberg
 • 22 april Tobias Westh
Maj
 • 10 maj Thomas Lindbjer Mellan påsk och pingst – låt er förvandlas
 • 13 maj Tomas AnderssonLöftet om Hjälparen
 • 20 maj Tobias Westh Den Helige Ande – Gud i rörelse
Juni
 • 3 juni Tobias Westh Vårt dop
 • 17 juni Daniel Älverbrandt En bibelvision för livet
Juli
 • 29 juli Thomas Lindbjer Alla vi andra?
September
 • 2 sep Tobias Westh Enhet i Kristus
 • 16 sep Lars-Uno Edén
 • 23 sep Anna Fredriksson
 • 30 sep Tobias Westh Andlig klarsyn
Oktober
 • 7 okt Tobias Westh
 • 14 okt Shyam Anthony
 • 21 okt Tobias Westh
 • 28 oktober Lisette Dagefors Befrielse
November
 • 4 november Lars-Uno Edén Vem är ett helgon?
 • 18 november Thomas Lindbjer Församlingens jordmån
December
 • 1 december Patrik Ljungh I samband med Elims 120-årsfest
 • 2 december Tobias WesthFörsta advent
 • 16 december Tomas Andersson
 • 23 december Tobias Westh
 • 30 december Karl-Erik Nilsson
X