BLI DELAKTIG

Kom på gudstjänst!

Strax före kl 10 varje finns en alldeles speciell förväntan i Elim. Det är snart gudstjänst och kyrksalen börjar fyllas av människor i alla åldrar. Gudstjänsterna är öppna för alla människor, oavsett om man har en tro på Gud eller inte. Alla är välkomna! Vi vill att du ska mötas av en varm och välkomnande atmosfär och att det som sker på gudstjänsten ska kännas äkta och relevant för ditt liv i vardagen. Kom som du är!

Alla barn är med i gudstjänsten från början men går efter en stund till in egen “gudstjänst”, söndagsskolan.

Efter gudstjänsten serveras fika i vår cafédel.

Hemgrupper

Söker du gemenskap, ett mindre sammanhang där du får träffa nya och kanske gamla vänner att dela glädjeämnen och bekymmer med. Söker du en grupp människor som känner igen dig när du kommer till kyrkan och vet att du behöver hjälp i förbön för något speciellt – Kom och var med! Hemgrupper är viktiga, genom hemgruppen har man möjlighet att både dela med sig av sina egna erfarenheter av vad Gud kan göra i vardagen, men man får också höra om andra medmänniskors erfarenheter av Guds kärlek och kraft. Att höra andra berätta och att själv få sätta ord på en upplevelse (vittnesbörd) kan bli en otrolig uppmuntran för andra och sig själv.

Hemgrupperna träffas för det mesta varannan vecka. Man fikar, delar med sig av vardagens glädjeämnen och bekymmer, läser Bibeln och ber tillsammans.

För att gå med i en hemgrupp – kontakta Tobias Westh, tobias@elimskene.se

Träffpunkt Elim

En återkommande träff för dig som är ledig på dagtid. Gäster, fika, andakt!

Kurser och undervisning

I församlingen erbjuder vi regelbundet undervisning i syfte att lära sig mer om den kristna tron och växa i sitt lärjungaskap, t ex Alphakurs, Andens gåvor och relationskurs. Vi har även en Kvällsbibelskola som vi genomför tillsammans med Pingstkyrkan och Missionskyrkan.