Årsmöte 2021

Tips för att använda zoom

  • Känner du dig osäker på hur man använder zoom?
  • Är du osäker på vad de engelska orden betyder?
  • Vill du veta hur man röstar?
  • Hur man ser andra deltagare?
  • Hur man skriver meddelande i zoom?

Då är denna video för dig.

Handlingar inför årsmötet

Vi har gjort ett utskick med handlingar inför årsmötet. Om du finns på en maillista så har du fått det. Om du inte fått, så hör av dig till Thomas så skickar han ut det till dig.

Hälsningar till årsmötet

Vi har kontakt med en hel del personer och organisationer. Här kommer information från några av dem. En del är hälsningar direkt till årsmötet. Annat är exempel på information vi får från organisationerna vi stöttar.

EFKs missionsdirektorer

Från missionsarbetare vi stöder i Mellanöstern och Europa

Tack för att ni varit med och möjliggjort min tjänst under 2020.

Det mesta som kan sägas om året 2020 är nog sagt vid det här laget. Även i ett internationellt perspektiv är vi lättade över att få lägga året bakom oss. Innan sommaren skickade jag en lite längre videohälsning och berättade om våren som präglades av krismöten och inställda satsningar. Under hösten var jag den enda regionledare som hade möjlighet att resa, något jag såklart är oerhört tacksam för att det blev möjligt. Tillsammans med våra nya blivande medarbetare Lara och Johannes Roswall besökte jag Aten i november för att introducera dom till både plats och arbete. Det blev avgörande dagar för Roswalls och bara någon dag efter hemresan stängde Aten helt igen.

Liksom på många andra håll har även vi som regionledare fortsatt att hålla kontakter med internationella medarbetare och partners digitalt. I de flesta fall går det alldeles utmärkt. Det blir däremot en utmaning när man, som vi, arbetar med frågor där riskerna med att prata online är alldeles för stora. Det rör religionsfrihet eller andra rättighetsfrågor, församlingsplantering och evangelisation. Därför blir det många samtal som helt enkelt inte blir av en tid som denna.

Samtidigt har det också varit imponerande hur många av våra partners, de lokala organisationerna, har steppat upp och ställt om. Detta gäller inte bara den region jag ansvarar för utan hela vårt gemensamma internationella arbete. I vår region är vår partner i Serbien Bread of Life ett lysande exempel på en organisation som, baserat på erfarenheterna från kriget, ställt om till breda humanitära insatser och blivit en viktig aktör som lokala myndigheter tar hjälp ifrån.

Det går inte att prata om 2020 utan att nämna den katastrofala explosionen i Beirut i augusti. Också här har vår partner MERATH gjort stora och avgörande humanitära insatser för Beiruts invånare. Detta samtidigt med de löpande och lågintensivt akuta åtgärderna för de syriska flyktingarna i Bekaa-dalen, som flera av er besökt.
Explosionen kommer att prägla landet och vår partner under lång tid framöver.

Nu är vi redan i februari och mycket är fortsatt ovisst. Vi ber om tro och tålamod, ljus och hopp!

Kära Elim, tack för att ni är med och stöttar i bön och ekonomiskt.

Amigos – hjälper i Sydamerika

Här är ett exempel på hur Amigos informerar om sitt arbete.

Viperesti Rumänien

Kyrkorna i Mark stöttar ett arbete i Viperesti i Rumänien. En person, Marian, reser regelbundet till byn och hjälper till med undervisning och praktisk hjälp. Du kan hitta mer information om projektet och vad som händer på viperesti.nu

SIRA

Inledningen på Sirabladet 1-21

Vi stöder skolor i Betlehem och Jeriko. De är för utsatta barn, som inte klarar den vanliga skolan. Klicka här för att läsa hela numret.

X