Den 23 feb har vi årsmöte – efter gudstjänst och “knytlunch”. Här är lite info inför (eller efter) det.

Dagordning

Här kan du se dagordningen.

Erikshjälpen

Förra året kunde vi hjälpa till med ca 800.000 kr till olika hjälpprojekt. Här kan du se vårbudget för året och vart pengarna går. Här presenterar projekten. Du kan se en karta över var projekten finns:

Förslag på nya projekt:

Hälsningar

Varje år får vi hälsningar från olika håll. Här följer några.

Våra missionsdirektorer i EFK (Evangeliska frikyrkan) Ingemar Forss och Linalie Newman skickar en videohälsning.

Child Safe är ett projekt i Thailand vi stöttar. Du kan läsa deras tack för 2019 här.

Amigos arbetar i Colombia och stöttar olika barnverksamheter. Här kommer en hälsning från deras barn:

X